Adatvédelmi tájékoztató
 Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató

 

A WA Invest Kft., a továbbiakban: WA Invest csak azon cégek e-mail címét gyűjti és tárolja, akikkel a továbbiakban bérleti szerződés jön létre. A kéretlen és számunkra érdektelen e-mail-eket töröljük.
Mindezeken túl semmilyen látogatói információt nem gyűjtünk és nem tárolunk, a honlapunkon nincs regisztrációs lehetőség.

A WA Invest a személyes adatokat bizalmasan kezeli - figyelemmel az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre - és kizárólag az érintett írásos hozzájárulásával hozza azokat nyilvánosságra. Mindezek mellett a felhasználók bizonyos adatai a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek. Cégünk megtesz minden olyan technikai, biztonsági intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, harmadik személynek az adatokat nem adjuk ki. Kivételt képeznek ez alól bizonyos esetek:
-  Csalás gyanúja, illegális tevékenységek, visszaélés gyanúja, bármely személy potenciális veszélyeztetése, a WA Invest Szolgáltatási Feltételeinek megsértése esetén vagy olyan esetekben amikor a törvény előírja azt.
-  A WA Invest a felhasználóinak az adatait harmadik félnek nem adja át, kivétel, ha a szerződés teljesítése azt megköveteli - ügyfélnek - illetve, ha cégünk felhasználói felhatalmazást kap az adatok kiadására.
-  A személyes adatok abban az esetben átruházásra kerülnek, ha a WA Invest ezt a wainvest.hu portált eladná harmadik fél számára. Ezen esetekben, mielőtt a személyes adatok átadásra, vagy egy eltérő adatvédelmi politika szabályozása alá kerülnének, a WA Invest e-mailben és a weblapon elhelyezett közleményében értesíti a felhasználóit.

A WA Invest adatkezelési folyamata
Amennyiben a WA Invest szolgáltatásaihoz felveszi velünk a kapcsolatot, a következő információkat kérjük el:
1, a bérleti szerződés megkötéséhez szükséges alap adatok:
- vállalkozás neve,
- vállalkozás adatai,
- vállalkozás képviselője/képviselői,
- tulajdonos/tulajdonosok neve, adatai, e-mail és telefonos elérhetőségei.

2, a wainvest.hu portálon feltüntetett megjelenésekhez az alábbi adatokat adjuk meg:
- vállalkozás nevét,
- vállalkozás honlapját (ha van)
- vállalkozás e-mail címét,
- vállalkozás telefonos elérhetőségét
- vállalkozás Adatkezelési, adatvédelmi tájékoztatóját.

A wainvest.hu honlapján hirdetésre kerülő cégek esetében csak közzétételre szánt adatok kerülnek feltüntetésre.

A WA Invest a birtokába jutott adatokat a következő általános esetekben használja fel: szolgáltatás nyújtás, számlázás, beazonosítás és hitelesítés, szolgáltatás javítása, kapcsolattartás.

Biztonság
Az Ön személyes adatainak biztonsága a mi számunkra elengedhetetlenül fontos.
Mivel honlapunkon nincs regisztrációs lehetőség, ezért senki sem tud érzékeny adatot megadni, az e-mailt pedig önkéntesen küldi.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Internetes szolgáltatások esetében 100%-os védelem nem létezik, amennyiben olyan felületen máshol megadja az ügyfél adatait.
Amennyiben bármilyen további kérdése merülne fel az adatbiztonsággal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben: info@wainvest.hu e-mail címen.
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (
székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu telefonszám: +36-1-391-1400, honlap: www.naih.hu) , vagy az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Adatok kiadása
Néhány, speciális esetben a WA Invest, a személyes információkat kiadja harmadik személy részére, úgy mint például bírósági felszólítás esetén vagy amennyiben Ön megsérti cégünk Általános Szerződési Feltételeit.

Sütik (cookies)
-  A cookie-k anoním böngészési információkat, pl. a webhely egyedi beállításait vagy profiladatokat tároló, a felkeresett webhelyek által létrehozott fájlok. A cookie-kat a webhelyekről küldik az Ön böngészőjébe és azok az Ön eszközén kerülnek tárolásra.
-  A WA Invest cookie-kat használ, hogy bizonyos információkat (Megnézett és Kedvenc adat bejelölésnél) tároljon. A cookie-k a honlap elhagyásakor lejárnak.

Adatvédelmi változtatások
Cégünk fenntartja a jogot az Adatvédelmi szabályozások bármikor történő megváltoztatására, ezért kérjük, szíveskedjen folyamatosan figyelemmel kísérni azt.
Amennyiben számottevő változtatás történik az Adatvédelmi politikánkban, úgy weblapunkon keresztül értesítjük kedves felhasználóinkat ezen változásokról.

Jelen "Adatvédelem - adatkezelési tájékoztató" szövegét a GDPR és a további vonatkozó előírásra tekintettel tettük közzé.