Közel 170 millió Ft EU támogatással valósult meg WA Invest Vállalkozói Inkubátorház második üteme. Az Európai Uniós fejlesztéssel létrejött vállalkozói inkubátorház már 3 éve nyújt „védett” környezetet elsősorban az új fejlődési szakaszba lépő, kezdő vagy „túlélő” vállalkozások számára. A teljes kapacitás-kihasználtság csakhamar indokolttá tette a további fejlesztést, amelynek eredményeképpen most egy újabb csarnoképület, és a hozzá kapcsolódó fejépületben további irodák állnak a vállalkozók szolgálatára. Az új fejlesztés átadására 2015. június 17-én projektzáró esemény keretében kerül sor.   A fejlesztési munkálatok két év alatt valósultak meg a WA Invest szárazréti telephelyén. A KDOP1.1.1/AB-11-2012-0027 „GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET KISZOLGÁLÓ CSARNOKÉPÜLET ÉPÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON” című projekt keretén belül a már meglévő iroda- és csarnoképületek mellé egy teljesen új csarnoképület készült. Az Európai Uniós támogatás mértéke közel 170 m Ft volt. Az önerőt a vállalkozás részben saját forrásból, részben a MNB Növekedési Hitelprogram segítségével biztosította. A beruházás eredményeképpen a telephelyen bérbe adható üzemi csarnokok és kiszolgáló létesítményeik mérete több mint 1.100 nm-rel nőtt meg. Ezzel létrejött egy akár 30 vállalkozásnak helyet adó ipari park konglomerátum, összességében 1,5 hektáros telephelyen, három épületegységben, több mint 3.000 nm nettó bérbe adható területtel, további munkahelyeket teremtve. Az új épületegyüttes a betelepülő vállalkozások részére műhelykapacitást, iroda-, és kiszolgáló helyiségeket, az ügyintézéshez szükséges infrastruktúrát, valamint kényelmes parkolási lehetőséget biztosít az egyes tevékenységi körökre szabott funkciókkal. A vállalkozói inkubátorház hasznosítása során szerzett többéves tapasztalat, valamint a lefolytatott piacelemzés azt mutatja, hogy többféle igény kiszolgálására történő átalakítással a bérlők száma - és kiszolgálásuk színvonala - tovább gyarapítható, mivel évek óta igény mutatkozik jó állapotú, jól megközelíthető, megfelelő infrastruktúrával rendelkező, kedvező bérleti díjú és fenntartási költségű bérleményekre. A projekt jelentőségét növeli, hogy mindezt egy ipari funkcióit tekintve megosztott és sokrétű területen kínálja, távol a más városrészekben működő ipari parkoktól.    
2015.06.11. 07:58
A WA Invest Kft. a KDOP-1.1.1/AB-11 pályázati kiírásra benyújtott pályázatára 187,84 millió forint támogatásban részesült. A június 17-én záruló, KDOP-1.1.1/AB-11-2012-0027 projekt (WA Invest iparterületfejlesztés Székesfehérváron) keretében a kitűzött célok megvalósultak.
2015.05.19. 13:56
A Székesfehérvár Szárazréten található ipari területen az alapozást követően megkezdődött az alapinfrastruktúra kiépítése és a parkolók kialakítása. Az építkezés megfelelő ütemben halad, várhatóan 2015 első felében kerül átadásra az ipari komplexum.    
2014.09.03. 14:00
A WA Invest Kft. közel 190 millió forint Uniós támogatást nyert a „WA Invest iparterületfejlesztés Székesfehérváron” című pályázatára az Új Széchenyi Terv keretében. A több hónapos előkészület után megkezdődött a Kőrösi utca 228. szám alatti új beruházáshoz kapcsolódó területrendezés. A fejlesztés eredményeként egy ipari park készül el, melynek célcsoportja a régió kis- és középvállalkozásai. A beruházás várható befejezése 2014. december 31.    
2014.02.17. 08:28
  A WA Invest Kft. támogatást nyert a KDOP-1.1.1/AB-11 jelű „Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása a Közép-Dunántúli Régióban” elnevezésű pályázati kiíráson. A pályázati támogatás összege 187 854 050 Ft. A program keretében egy új ipari csarnok épül meg, mely működési helyiségeket kínál kis- és középvállalkozások számára.   A pályázati konstrukció célja egy meglévő ipari célú ingatlanon egy sikeresen működő új csarnok és irodák (alapinfrastruktúrával) építése, amely illeszkedik a beruházó eddigi ingatlan- és iparterületfejlesztési tapasztalataihoz, illetve a térség fejlesztési irányaihoz. A megcélzott vállalkozói kör a mai magyar gazdaságban nem mobilis, ezért Székesfehérvár 30 km-es körzete jöhet számításba a célcsoport területi szűkítése során. Az előkészületi fázisba bevont kisvállalkozók megismerhetik a fejlesztési terveket, célokat, illetve ők is megoszthatják véleményüket, így egy rugalmas, mindenki számára kifizetődő megoldásban állapodhatnak meg. A fejlesztés eredményeként a régióban egy újabb sikeres iparterület jöhet létre, amely hozzájárul a jármű- és élelmiszeripari vállalkozások túlélési esélyeinek javításához, ezen keresztül is erősítve a régió gazdasági potenciálját. Olyan vállalkozásokat kíván segíteni a projekt, amelyek piaci háttere, működése fejlődőképesnek tekinthető, így a tervezett projekt megvalósításával jelentős lépést tudnak megtenni a kitűzött fejlődési pályán és hozzá fognak járulni a térség gazdaságának további – elsősorban minőségi – fejlődéséhez. A további fejlesztési cél egy jól prosperáló, a betelepült vállalkozások együttműködésére alapozó, széles körű szolgáltatásokat nyújtó komplex iparterület kialakítása, amely a kiemelt iparágakban tevékenykedő betelepülőkkel tovább erősíti a régió és a város versenyképességét.    További információ kérhető: WA Invest Kft. 8000 Székesfehérvár, Kőrösi út 228. info@wainvest.hu 
2013.05.02. 09:02
Térítésmentes angol nyelvtanfolyam indul! A WA Invest Vállalkozói Inkubátorház a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (MVA) és a székesfehérvári Katedra nyelviskolával együttműködve, térítésmentes angol nyelvtanfolyamot szervez.  
2013.04.01. 20:33
 Ünnepélyes megnyitóval zárult a beruházás A WA Invest Vállalkozói Inkubátorház megvalósítása befejezéséhez érkezett. A 2012. október 26-án megtartott  Projektzáró Rendezvényen sor került a fejlesztés bemutatására és az ingatlan átadására a Farkasvermi úti telepen.  
2012.10.27. 14:54
 Sajtóközlemény   Elkészült Székesfehérvár új vállalkozói inkubátorháza a Szárazréten  Székesfehérvár, 2012. október 17.  EU támogatással valósult meg WA Invest Vállalkozói Inkubátorház kivitelezése   Az Európai Uniós fejlesztéssel létrejött beruházás elsősorban az új fejlődési szakaszba lépő, kezdő vagy „túlélő” vállalkozások számára teremt lehetőséget arra, hogy „védett” környezetben, a lehető legköltséghatékonyabb módon, professzionális szolgáltatásinkat igénybe véve folytassák, vagy kezdjék meg működésüket.  
2012.10.17. 11:38
Az új csarnok befejező munkálataival párhuzamosan gőzerővel halad az alapinfrastruktúra fejlesztése. A közműellátás fejlesztése befejező stádiumban van, az új épület rákötése a terület gáz- szennyvíz és elektromos hálózatára hamarosan megtörténik.
2012.03.05. 16:26
Augusztus 16.-án került sor az új csarnok beruházás első ütemének műszaki átadás-átvételére, amely magába foglalja az alapozást és a vázszerkezet felállítását. A generál-kivitelező Vass-Nyakas Kft. munkatársai már a második ütem panelezési munkálatait végzik, az ütemtervnek megfelelően.
2011.09.02. 10:56